POZIV na edukaciju: „Uvod u menadžment volontera“ i „Vrednovanje volontera“

U suradnji s Volonterskim centrom Osijek, PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz provedbu projekta i aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, organizira edukaciju za organizatore volontiranja u svrhu kvalitetnijeg organiziranja rada s volonterima i vrednovanja istih sukladno smjernicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike, koje ujedno, pored Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, financira provedbu cjelokupnog…