U suradnji s Volonterskim centrom Osijek, PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz provedbu projekta i aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, organizira edukaciju za organizatore volontiranja u svrhu kvalitetnijeg organiziranja rada s volonterima i vrednovanja istih sukladno smjernicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politike, koje ujedno, pored Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, financira provedbu cjelokupnog projekta.

Cilj ove edukacije je razviti sposobnosti, vještine, znanje i stavove sudionika radionica kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama.

Planirana edukacija održat će se u prostoru PRONI Centra za socijalno podučavanje, 204. vukovarske brigade 43  u Vukovaru, 03. 04. i 05. svibnja 2017.

Tijekom tri dana, obradit će se sljedeće cjeline:

03.i 04. svibnja (prvi i drugi dan) od 10 do 15 sati

  • ZAKONSKI OKVIR ZA VOLONTIRANJE
  • MOTIVACIJA VOLONTERA
  • CIKLUS MENADŽMENTA VOLONTERA:

* Planiranje volonterskog programa

* Opis volonterske pozicije

* Pronalaženje i uključivanje volontera

* Orijentacija i obuka volontera

* Supervizija i nagrađivanje volontera

* Evaluacija volonterskog programa

  • Evaluacija
  1. svibnja (treći dan) od 12 do 14 sati
  • POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE
  • Evaluacija

 

Stoga, ukoliko u svoj rad planirate uključiti ili ste već uključili volontere, pozivam Vas da se putem prijavnice prijavite za sudjelovanje.

Napomena: Ukoliko ste već prošli edukaciju „Uvod u menadžment volontera“ možete se prijaviti za sudjelovanje samo na trećem danu, kada će se obraditi tema vrednovanja volontera kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Popunjeni prijavni obrazac preuzmite Prijavnica Menadzment volontera i Vrednovanje volontera i možete ga popunjenog vratiti natrag najkasnije do petka 28. travnja 2017.

 

Volontiranje je navika srca!