Državni arhiv u Vukovaru je u potrazi za većim brojem volontera koji bi pomogli pri unošenju tehničkih jedinica (registratori, fascikli, svežnjevi) iz vozila u arhivska spremišta.

Volonteri bi posao obavljali u Osijeku na adresi K. Firingera 1 i Vukovaru na adresi Županijska 66. Volontiranje će se obavljati u četvrtak 16.11.2017. godine od 08:00 do 15:00 sati.

Za prijavu i više informacija kontaktirajte Irenu Milobara, viši arhivist na telefon 091/232 – 2335.

Volontiranje je navika srca!