Razvoj volonterstva i školskog volontiranja u fokusu je još jedne odgojno-obrazovne ustanove.
Tako je u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine održano javno predstavljanje projekta VolON – Pojačaj volontiranje u Gimnaziji Vukovar, koji za cilj u roku od dvije godine ima razviti i provesti kvalitetan i održiv program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje “Školski volonterski klub” te volonterski program “Proljetna volonterska škola”, kao i unaprijediti kapacitete 29 udruga i javnih ustanova organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa.
Pored mnogobrojnih projektnih aktivnosti usmjerenih ka obrazovanju volontera i drugih te provedbi volonterskih akcija, ističu se aktivnosti izrade web stranice i mobilne aplikacije „VolON” za razvoj školskog volontiranja i jačanje kapaciteta organizatora volontiranja za uspješan menadžment volontera te izrada priručnika za volontere.
Više informacija o projektu i načinu uključivanja potražite u Gimnaziji Vukovar, Šamačka 2.
Volontiranje je navika srca!