Poziv volonterima – obuka za pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u potrazi je za ukupno 10 volontera, koje žele obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije te koji žele raditi na organizaciji i promociji Udruge i sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta 3-PIP – podrška, informiranje, pravna pomoć…