Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u potrazi je za ukupno 10 volontera, koje žele obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije te koji žele raditi na organizaciji i promociji Udruge i sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta 3-PIP – podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba .
Kvalifikacije koje su poželjne:
– punoljetnost
– završeno srednjoškolsko obrazovanje
– razvijeni međuljudski odnosi i komunikacijske vještine
– odgovornost i ozbiljnost
– interes za rad s osobama svih životnih dobi i statusa
Rok za prijavu: 19.02.2018. do 12.00 sati
Kako se prijaviti: putem e-maila: rfc.vukovar@gmail.com ili pzs@pzs.hr
Pismena prijava treba sadržavati:
· životopis i motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja za potrebe volontiranja, a nakon odabira vas volontera tražimo uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvid u kaznenu evidenciju.
Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte na gore navedene e-mail adrese ili putem telefona na 032/639-333
Više o udruzi i samom programu možete saznati na web stranici Udruge: www.pzs.hr
ili putem društvenih mreža, a o samom pozivu putem letka.