Poštovani organizatori volontiranja,
kao i svake godine, pozivamo sve vas – udruge, ustanove, zaklade i fondacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine.
Izvješće o organiziranom volontiranju trebate podnijeti putem web aplikacije kojoj se pristupa izravno na stranici nadležnog Ministarstva: volonteri.mdomsp.hr
Nastavimo skupa vrijedno raditi i u 2018!
Volontiranje je navika srca!