U okviru projekta Volonterski centar Vukovar, 18. rujna 2018. održana je radionica “Biti volonter” za volontere Hrvatske udruge umirovljenika grada Vukovara.

Cilj ove radionice je unaprijediti znanja i vještine za volontiranje i pripremiti sudionike za volontiranje. Na samoj radionici sudionici su upoznati s okvirima volontiranja, pravima i obvezama te drugim značajkama volonterstva, a u svrhu poticanja njihovog daljnjeg motiviranja na aktivno i kvalitetno volontiranje, kako u samoj Udruzi, tako i lokalnoj zajednici.

1