Planirate li raditi na svom Youthpass-u? Razmišljate li o kompetencija koje ste stekli na treningu ili na nekim drugim aktivnostima Erasmus + programa? Pišete li ga sad?

Obratite pažnju jer s 20. kolovoza 2019. došlo je do izmjena u kategorijama i opisima ključnih kompetencija Youthpass-a.

Neki primjeri od promjena novih naziva su :

  1. kompetencija pismenosti umjesto komunikacija na maternoj jeziku
  2. višejezična kompetencija umjesto komunikacija na stranom jeziku

Više informacija i koje još promjene su nastale možete pronaći ovdje.

 

Volontiranje je navika srca!