U suradnji Volonterskog centra Vukovar i Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru prošlog tjedna studentima je održana prezentacija “Biti volonter” u kojoj smo predstavili rad našeg centra i mogućnosti volontiranja te ih pozvali da se priključe svijetu volontiranja.

Na prezentaciji “Biti volonter” bilo je oko 85 studenata, a neki od njih već su napravili prve korake i evidentirali se u bazu o ponudi i potražnji volonterskog angažmana koju vodi Volonterski centar Vukovar.

Volontiranje je navika srca!