Organizacija iz Poljske s kojom je Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovar surađivala na brojnim projektima hitno potražuje volontera na 6 mjeseci.

Pozivaju se sve zainteresirane mlade osobe koje bi voljeli biti dio Europskih snaga solidarnosti da se prijave.

Detalji vezani za projekt i volontiranje možete pronaći na ovom linku.

O svojoj prijavi obavijestite i Mirovnu grupu mladih Dunav na mail: ypgd@ypgd.org .

Rok za prijavu: 8.12.2019.

Volontiranje je navika srca!