Traže se volonteri za Istraživanje o navikama i potrebama mladih

PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi trogodišnji program „Prevenko“ koji za cilj ima doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Traže se volonteri koji imaju 5-10 minuta svoga vremena da ispune upitnik i/ili proslijede link svojim prijateljima, poznanicima i rodbini koji su u dobi od…