IEVA webinar “Porast neformalnog volontiranja i kako odgovoriti na taj fenomen”

Organizicaija IAVE organizirala je još jedan u nizu webinar koji je bio povezan sa trenutnom globalnom situacijom- koronavirus. Tema ovog webinara je:  “Porast neformalnog volontiranja i kako odgovoriti na taj fenomen”. Građanke i građani su od prvog dana reagirali i pokrenuli brojne “neformalne” volonterske inicijative, u cijeloj Europi, pa i svijetu. Ove inicijative posebno pokazuju…