TK Borovo naselje Vukovar traži volontere

Teniski klub Borovo naselje Vukovar  10. i 11. 4. organizira turnir za djecu do 8 i 10 godina na kojemu je potreban volonterski angažman. Volonteri bi bili uključeni u nedjeljni program (11.4.) i to kao voditelji mini natjecanja u kojima će sudjelovati djeca do 8 godina. Zadaci voditelja mini natjecanja:  organizirati djecu po skupinama  paziti…