Volontiranje i vrijednosti mladih

Radna ekipa u okviru projekta Radius V pozivaju Vas na sudjelovanje u istraživanju o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima. Ovim istraživanjem želi se dobiti uvid u stanje volontiranja mladih iz vrijednosne perspektive, odnosno koliko je i na koji način volontiranje mladih povezano i usmjereno na vrijednosti, s naglaskom i na doprinos volontiranja Europskim…