Prednosti i učinci međunarodnog volontiranja

PRONI Centar u ime svog dugogodišnjeg programa Volonterski centar Vukovar sudjelovao je 11. studenog 2022. na online sastanku volonterskih centara u organizaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.  PRONI Centar kao organizacija koja prima strane volontere na volontersku dužnost u RH, a također i šalje volontere na međunarodne volonterske programe, ukazala je na prednosti i učinke…