Volonterski centar Vukovar program je PRONI Centra za socijalno podučavanje.
To je mjesto spajanja volontera i organizatora volontiranja, edukacija i poticanja građana na aktivno uključivanje u razvoj zajednice.

U Volonterskom centru Vukovar možete potražiti informacije tko može biti volonter i/ili organizator volontiranja, obrazovati se i razviti vještine i kompetencije u tom području, kao i saznati kako i gdje volontirati.

Isto tako putem servisa Volonterskog centra Vukovar možete poslati upit o ponudi i potražnji volonterskog angažmana, promovirati volonterstvo, preuzeti potrebnu dokumentaciju za rad s volonterima i još puno toga.

 

Volontiranje je navika srca!