Moje igralište iz mašte

U okviru provedbe aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, u četvrtak 9.7. održana je još jedna volonterska akcija na području grada Vukovara. Tako je u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar II, objekt Borovo, održana akcija koja je za cilj imala doprinijeti kvalitetnijem boravku djece u vrtiću kroz uređenje i uljepšavanje dvorišta i prostora za boravak djece na…