Prijavi se na besplatnu online edukaciju “Uključivanje mladih”

Otvorene su prijave za besplatnu online edukaciju Uključivanje mladih koja će se na platformi Zoom održavati od 12. do 14. listopada 2020. godine od 15:00 do 20:00 sati. Edukacija je u prvom redu namijenjena mladima koji žele proširiti znanja o volonterstvu, uključivanju mladih u pripremu i provedbu programa za mlade te participativnom budžetiranju. Mladi se aktivno uključuju u društvo najčešće kroz volontiranje, a…