Priručnik za pružanje podrške i brige za dobrobit volontera

“COVID-19: Pružanje podrške i briga za dobrobit volontera” naziv je publikacije koju je pripremio Španjolski crveni križ u svrhu pružanja podrške volonterima uključenima u odgovor na pandemiju koronavirusa. U priručniku je predstavljeno niz mjera i preporuka za promicanje brige o sebi i dobrobiti volontera u trenutnoj situaciji uzrokovanom koronavirusom. Mjere i preporuke usmjerene su na…